VIE
ENG
Làm nên giá trị người Việt

Vĩnh Thọ đang hoàn thiện website mới

Xin hãy quay lại sau

Chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực:

Tổng thầu tư vấn, thiết kế xây dựng, công nghệ, dây chuyền thiết bị và tự động hóa nhà máy trong ngành sản xuất công nghiệp, thực phẩm và đồ uống.
Cung cấp các giải pháp công nghệ, dây chuyền thiết bị trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B)
Cung cấp các giải pháp công nghệ, dây chuyền thiết bị cho một số ngành công nghiệp khác như: xây dựng, khoáng sản, hoá chất,...
Cung cấp các giải pháp tự động hoá nhà máy, nền tảng công nghệ cho việc xây dựng các nhà máy thông minh.

Để được tư vấn, xin liên hệ:

(+84) 0932 137 367
Email 1: bd@vinhtho.vn
Email 2: sale@vinhtho.vn